Algemene voorwaarden

Persoonsgegevens

Om goede behandeling en begeleiding te verzorgen is het noodzakelijk dat (medische) gegevens van de klant (en indien van toepassing zijn wettelijk vertegenwoordiger) worden verwerkt.

De logopedist kan (medische) persoongegevens aan andere bij de zorgvraag betrokken zorgverleners delen als dit noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. Dit betreft bijvoorbeeld een terugkoppeling in de vorm van een verslag aan de verwijzend huisarts.

De (medische) persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij de klant hiermee (schriftelijk) heeft ingestemd.

Privacyregelement

 

Klachtenregeling

Handig Communiceren streeft ernaar goede behandeling en begeleiding te verzorgen voor haar klanten. Het kan onverhoopt gebeuren dat u niet tevreden bent. Graag hoor ik dan zo spoedig mogelijk van u wat de klacht is, zodat we het samen kunnen oplossen.

Handig Communiceren is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling Paramedici. Wanneer u een klacht heeft waar we onderling niet uit komen, kunt u uw klacht bij deze instantie voorleggen. Meer informatie vindt u via www.klachtenloketparamedici.nl