Over mij

Mijn naam is Nancy van Heijster.

In 2000 behaalde ik mijn diploma voor Logopedie en ging ik werken als logopedist in het speciaal onderwijs (school voor zeer moeilijk lerende kinderen).

Sinds een aantal jaren ben ik actief gebruiker van NmG in de communicatie met mijn leerlingen. Ik zie in toenemende mate welke meerwaarde NmG biedt voor kinderen met een verstandelijke beperking. Door een extra, visuele input te geven naast de auditieve informatie krijgt het kind nog meer mogelijkheid om de wereld om hem heen te begrijpen.

In 2011 heb ik bij het Nederlands GebarenCentrum in Bunnik de docentinstructie voor het onderwijs gevolgd. Dankzij deze opleiding kan ik nu leerkrachten, ouders en andere betrokkenen trainen in het gebruik van NmG.

In 2016 volgde ik bij Babygebaren Nederland de opleiding tot Specialist Babygebaren. Babygebaren zijn een mooi middel om een jong kind al een stem te geven. Ik kan ouders en professionals trainen en coachen om ondersteunende gebaren te gebruiken met kinderen vanaf de babyleeftijd.

Sinds 2017 werk ik als logopedist/OC-behandelaar voor Stichting Milo, een zelfstandig behandelcentrum voor Ondersteunde Communicatie dat zorg verleent aan kinderen en volwassenen met een ernstige meervoudige communicatiebeperking.
Op steeds meer plekken binnen gezinnen en organisaties lever ik mijn bijdrage aan Ondersteunde Communicatie, zodat iedereen de kans krijgt om zich te uiten op de manier die bij hem of haar past.